הזמן מתעתע

הזמן מתעתע
נוגע לא נוגע
אורח פתע
נעלם ואז פוגע
עוטף ומשגע
חושף לרגע ואז נודם
אילם
שומע לא שומע
משווע
שיחזור
שיחליף כיוון ויעבור
שיקח אותי אל מאחור
אל זמן שעבר
ולא יחזור
אל רגעים שצריך נצור
רכבת דוהרת אל האפור
מגוון לגוון ועד שחור


כי רק נדמה
שהרגעים נותנים לבחור
בעומק הנשמה
בלילה בין ימין לשמאל
בין עיניים פקוחות לרווחה
לבין חלום מלא מסתור
בכסות האפילה
בהיחבא בין הסדינים
בין שאין לאן לחזור
חרש אילם
חסר תחושה
בין חושך לבין אור