היום היא יבשה

רגע לפני זריחה
אין שקט ואין מנוחה
עיניים פקוחות לרווחה
והלב מחפש מפלט בחשיכה
אל המצולות שוקע
כבד ועייף
בשקט פוסע
בין פחד לבין כאב
בין מעמקים בין זרמים
בין המתים לחיים
אדיש ומנוכר
חלש וזר
כפוף ומיותר
מחורר

הזמן קפא מלכת
והשמחה הלכה
למצוא אחרת
הדמעות יבשו ואינם
המערבולת שבבטן
בתנועות איטיות וכבדות
מכה את גליה במרווחים
באר המשאלות כבויה
סגורה
תבוא מחר
אולי תפתח את שעריה
תבוא מחר
אולי תיתן פריה
היום היא יבשה