ים סוער

ים סוער בתקופה שקטה
והסירה
מפרש קרוע בלי שליטה
והגלים
מכים חזק מטלטלים ללא סיבה
והרוח
משתוללת לפרקים ונחה לאיטה
והשחפים
חגים למעלה במעוף ובצווחה
והשמים
כחולים ריקים מלאי תקווה
והמצולות
זרמים פרועים בחושך תעלומה
והאופק
שמש מתעתעת בין זריחה לבין שקיעה