דרכי הגורל

רבות הן דרכי הגורל
פתלתלות, מסתבכות, ערמומיות
מפתות אוניות לנמל
ואני מגדלור

וכשבוקר מפציע מעל
בקרניו, בכאביו, במחשבותיו
כמו נחש דרוך ומפותל
בין אבני הצור

וכוונה הותירה שובל
מטושטש, מבוייש, מתנצל ממש
בכיוון מעט מבולבל
ומבלי להביט לאחור