כמו

כמו בלון שיצא ממנו כל אוויר
כמו ענן שהתפזר
כמו גרון ניחר עייף מלצעוק
כמו שריר תפוס שמחפש לפרוק
כמו הרגע שפנס רחוב כבה
כמו יונה זקנה שמחפשת מקום להתחבא
כמו הסוף המר בתחתית כוס קפה
כמו גיטרה שקרעה מיתר
כמו גבעול שמט ליפול
מרוב צמא מרוב יובש
כמו גפרור שהאש מסיימת לאכול
כמו שיר שמגיע לקצה
כמו פסיק,
כמו נקודה.